image of people working IWCC  
link to home page
Bruce Rauner, Governor
Bruce Rauner, Governor

IWCC Links Skip to Content Skip to State Links

 Annual Report
 Appellate Court
 Opinions
 Assessments
 Basic Info
 Benefit Rates
 Board meetings
 Calendars &
 Call Sheets
 Case Info
 Commission
 Decisions
 Contact
 Information
 español
 Forms
 Fraud

 Frequently
 Asked
 Questions (FAQs)

 Handbook

 Injured Workers'
 Benefit Fund

 Insurance
 Jobs
 Links
 Medical Fees
 Meetings

 News

 Occupational
 Diseases Act

 Polski

 Rate
 Adjustment Fund
 Rules
 Self-Insurance
 Small Business
 Advisory

 Surcharge
 Settlement
 Workers'
 Compensation
 Act
Inspector General

 Polski 

 

Komisja zapewni tłumacza ustnego dla wnioskodawców nieposługujących się j. angielskim, którzy nie posiadają adwokata ani własnego tłumacza i podpisują porozumienie w sprawie odszkodowania.

W przypadku potrzeby uzyskania pomocy tłumacza podczas sprawy naleźy skontaktować się z Annette Roti w biurze przewodniczącego (312/814-6560) na tydzień przed stawieniem się przed Komisją.

Podręcznik dot. pracowniczych ubezpieczeń odszkodowawczych oraz chorób zawodowych

Powiadomienie do zamieszczenia w miejscu pracy

Zgodność z pracowniczymi ubezpieczeniami odszkodowawczymi Informacje w skrócie dla pracownikow

Zgodność z pracowniczymi ubezpieczeniami odszkodowawczymi Informacje w skrócie dla pracodawców